Política de Privacitat (RGPD)

RESPONSABLE TRACTAMENT

SONILAB SCHOOL, S.L.  – B02893774, amb domicili a  Plaça del Vallès, 36, Porta 1.  08201 Sabadell. Telèfon: 937124564 i mail: school@sonilab.com

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de poder fer efectiu el nostre servei i realitzar la facturació del mateix.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament, i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

COMUNICACIONS COMERCIALS

Així mateix i, en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis i novetats a través del correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic school@sonilab.com

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, SONILAB SCHOOL, SL no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i/o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. Pot exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen, en aquest cas, per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.